Vízum do Číny

Vám rádi zprostředkujeme. Kontaktujte naše vízové oddělení na: pesova@fairvisatravel.cz.
⊕ turististické a služební
⊕ platnost 30 dní – 1 rok/ 1 vstup – mnohovstupů
⊕ délka standardního vyřízení 2 týdny

Potřebné dokumenty:
⊕ cestovní pas (platný minimálně ještě 6 měsíců po skončení platnosti víza, s volnou dvoustranou bez razítek)
⊕ kopie pasové dvoustrany s osobními údaji
⊕ 1 x aktuální fotografie průkazového formátu 3,5 x 4,5 cm čelní pohled, s bílým nebo velmi světlým pozadím
⊕ rezervace zpáteční letenky
⊕ originál vysílacího dopisu v Angličtině od společnosti, která Vás do Číny vysílá
⊕ vyplněný formulář
⊕ cestovní pojištění

turististického víza dále ještě:
⊕ výpis z obchodního rejstříku
⊕ u pracujících potvrzení o zaměstnání a souhlas zaměstnavatele s čerpáním dovolené
⊕ u OSVČ originál výpisu z živnostenského rejstříku vydaný Czechpointem
⊕ výpis z osobního účtu dokládající dostatek finančních prostředků pro pobyt v Číně

u služebního víza dále ještě:
⊕ zvací dopis od partnerské organizace ověřený pravomocným orgánem v Číně – pobyt delší než 1 měsíc
⊕ kopie firemního pozvání zaslaná emailem – pobyt do 1 měsíce

Pozvání – formální náležitosti:
– vydán zvoucí organizací/společností na hlavičkovém papíře
– psaný v čínském jazyce (případně dvojjazyčně čínsky a anglicky)
– adresovaný Konzulárnímu oddělení Velvyslanectví ČLR v ČR

musí obsahovat:

  1. správně uvedené celé jméno, státní příslušnost, datum narození a č. pasu zvané osoby
  2. účel, konkrétní časové rozmezí a způsob finančního krytí návštěvy
  3. celé jméno, podpis a kontaktní informace (telefon, adresa) osoby vydávající zvací dopis
  4. razítko zvoucí organizace/společnosti a datum vystavení zvacího dopisu

 

pdf

On-line poptávkový FORMULÁŘ k vízům
  1. Počet vstupů